Hizmet Sağlayıcılık Koşulları

A. GİRİŞ

İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları, banausta.com web uygulaması içerisinde yer alan “Banausta.com” hizmetinin kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
“Banausta.com” web Uygulamasında, Hizmet Sağlayıcılara işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları kapsamında içeriği verilen hizmetler sağlanacaktır. “Banausta.com” tarafından verilen hizmetlerin temelinde; Kullanıcıların ihtiyaç duydukları ustalık hizmeti veren işyerlerine (Hizmet Sağlayıcılara) konumlarına uygun olarak en hızlı şekilde ulaşmalarının sağlanması ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması bulunmaktadır.

“Banausta.com” Kullanıcıları ve hizmet sağlayıcıları bir araya getiren bir web uygulaması olup, herhangi bir şekilde olumlu sonuç alınacağına ilişkin güvence ve garanti vermemektedir. Hizmet Sağlayıcılarının uygulama üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarına tabidir.

İşbu “Web uygulaması”nın sahibi “İstiklal caddesi Hür Sokak No2 Karaman Plaza Kat 4 Orhangazi-Pendik İSTANBUL” adresinde mukim İSTANBUL ONLİNE TEKSTİL TİCARET A.Ş. dir.

İstanbul Online Tekstil Ticaret Anonim Şirketi (“Banausta.com” veya “Şirket”) bu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Web uygulamasındaki güncellemeleri takip etmek Hizmet Sağlayıcılarının sorumluluğundadır. Güncel Hizmet Sağlayıcılık Koşulları, Web Uygulaması’nda yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve web uygulamasının Hizmet Sağlayıcılığı o andan itibaren güncel Hizmet Sağlayıcılık Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lütfen “Hizmet Sağlayıcılık Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Bu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen “Hizmet veren ön başvuru formu”nu doldurarak veya telefon, e-Posta vb. araçlarla banausta.com’a ulaşarak Hizmet Sağlayıcı olma girişiminde bulunmayın

Banausta.com, Hizmet Sağlayıcılık Koşullarını ihlâl etmeniz veya ihlâl ettiğine ilişkin şüphe duyması durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Web uygulamaya Hizmet Sağlayıcı kaydınızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

B. TANIMLAR

Kullanıcı: “Banausta.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Web uygulamamıza “Banausta.com” tarafından belirlenen yöntemlerle kaydolan ve “Banausta.com” tarafından üyeliği onaylanan, Web uygulamasında sunulan hizmetlerdenÜyelik Koşulları’nda belirtilen kurallar dâhilinde yararlanan, Web uygulamada yer alan gerçek kişileri ve kurumları ifade eder. Web uygulamasında bu özel ve tüzel kişiler “Üye” olarak anılacaktır.

Hizmet Sağlayan: Web uygulamamıza “Banausta.com” tarafından belirlenen yöntemlerle hizmet sağlayıcı olarak kaydolan ve “Banausta.com” tarafından Hizmet Sağlayıcı’lığı onaylanan, Web uygulamasında sunulan hizmetlerden işbu Hizmet Sağlayıcı Koşulları’nda belirtilen kurallar dâhilinde, Web uygulamada yer alan gerçek kişileri ve kurumları ifade eder. Web uygulamada bu özel ve tüzel kişiler “Hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır.

Üye İletişim Bilgileri: Üye’nin web uygulama üzerinden Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra, Web uygulama ile iletişimini sağlamak için vermiş olduğu cep telefonu numarasını, e-posta, adres ve izin vermesi durumunda konum bilgilerini kapsamaktadır.

Hizmetler: Web uygulama içerisinde, kullanıcıların Kullanıcı Koşulları uyarınca tanımlı olan aktivite ve işlemlerini gerçekleştirmelerini, aradıkları ustaları ve hizmet sağlayıcıları bulmalarını sağlamak amacıyla “Banausta.com” tarafından ortaya konulan imkânları kapsamaktadır.

C. ÜYELİK

 1. Kullanıcılar, Web uygulama üzerinde kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, iletişim bilgilerini onayladıktan sonra, işbu Koşullar dâhilinde Web uygulamayı Üye olarak kullanmaya başlayabilir.

 2. Üye, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Üye, bilgilerini müşteri hizmetleri ile destek@banausta.com e-Posta adresi üzerinden iletişime geçerek güncelleyebilir.

D. HİZMET KULLANIM KOŞULLARI
 1. 1. Hizmet Sağlayıcı, Web uygulama içerisinde yer alacak bilgileri doldururken, Web uygulamasındaki hizmetlerden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları içerisinde yer alan tüm şartlara, belirlenen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve bilgilerinin doğruluğunu, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Hizmet Sağlayıcı, “Banausta.com”un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca herhangi bir belgenin talep edilmesi halinde, “Banausta.com”un Hizmet Sağlayıcılara ait gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Hizmet Sağlayıcı; Hizmet Sağlayıcılık bilgilerini, şifreyi, kişisel ve özel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamamayı, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almayı ve bu bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlara vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcıların “Banausta.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının/kullanıcı ismi, şifre vb. bilgilerin güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlardan dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan “Banausta.com” ’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Sağlayıcı’nın işbu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, “Banausta.com” ’un bu sebeple ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Hizmet Sağlayıcı’ ya aynen rücu hakkı saklıdır.

 4. Hizmet Sağlayıcı tarafından Web uygulamada belirtilen isim, adres, telefon, e posta başta olmak üzere her türlü bilgi güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Hizmet Sağlayıcılar, Web uygulama dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, aksi takdirde “Banausta.com” tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. “Banausta.com”, Hizmet Sağlayıcılar tarafından iletilen veya Web uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sadece Hizmet Sağlayıcıların sorumluluğu bulunmaktadır.

 5. Web uygulamaya ilişkin haklar, yükümlülükler, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez, kullandırılamaz. Hizmet Sağlayıcının kendisi için oluşturulmuş Hizmet Sağlayıcı Hesabı’nı ve/veya Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanımına açması halinde, “Banausta.com” ’un Hizmet Sağlayıcının kaydına son verme hakkı bulunmaktadır.

 6. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcılığını aktif halde bulundurduğu sürece, “Banausta.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Hizmet Sağlayıcı dilediği takdirde destek@banausta.com sayfasına başvurarak, hizmet sağlayıcısı kaydını sildirebilir.

 7. Hizmet Sağlayıcı Web uygulama üzerindeki profil sayfasında gösterilen tüm bilgilerin münhasıran ve müstakilen kendisi ile ilgili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı “Banausta.com”a verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı, iletişim bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerinin aktif olarak kullanmamasından dolayı “Banausta.com”un uğradığı/uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 8. Web uygulama verilerinin “Banausta.com” un bilgisi ve izni dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. Hizmet Sağlayıcının işbu maddede yer alan yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan dolayı “Banausta.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcının bu madde hükmüne aykırı davranması sonucunda “Banausta.com” uğradığı/uğrayacağı zararın Hizmet Sağlayıcı tarafınca tazmin edilmesini talep edebilir.

 9. “Banausta.com” ’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Web uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Hizmet Sağlayıcılar’ın Web uygulama üzerinden yaptığı/yapacağı her işlem ve eylemdeki idari, hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Hizmet Sağlayıcı , “Banausta.com” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, paylaşımları, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri ve Banausta.com Web uygulamasında yer alan ilanlardaki bilgileri ilanı veren kişi veya kurumu zor duruma sokabilecek biçimde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini bu eylemleri ile “Banausta.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak  rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmet Sağlayıcıların işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Banausta.com” ve “Banausta.com Hizmetleri” ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan dolayı “Banausta.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 10. Web uygulama üzerinden verilen linkler ile internet sitelerinde Hizmet Sağlayıcılar de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı “Banausta.com” ’un, “Banausta.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “Banausta.com”un ilgili içerikleri kendi inisiyatifine bağlı olarak kaldırma hakkı saklıdır. “Banausta.com”, Hizmet Sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 11. Hizmet Sağlayıcılar ve “Banausta.com” birbirinden tamamen bağımsız taraflardır. İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarının Hizmet Sağlayıcılar ile “Banausta.com” tarafından onaylanması veya imza altına alınması ve uygulanması sonucunda taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya herhangi bir işçi-işveren ilişkisi doğmamaktadır.

 12. Hizmet Sağlayıcılar işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları kapsamında diğer Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere gönderecekleri her türlü mesajların, işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarına hukuka ve ahlaka aykırı ya da diğer Hizmet Sağlayıcıların, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin haklarına zarar verebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı , işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm e-posta vb. iletişim işlemlerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak “Banausta.com”a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde, bu dava ve talebin “Banausta.com” tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Hizmet Sağlayıcının “Banausta.com”un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucu “Banausta.com”un herhangi bir zarara uğraması durumunda söz konusu zararın “Banausta.com” tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banausta.com Hizmet Sağlayıcının işbu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcılığı askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Hizmet Sağlayıcı işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Hizmet Sağlayıcılık sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan “Banausta.com” lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 13. Hizmet Sağlayıcılar birbiriyle ya da “Banausta.com” çalışanları veya kullanıcıları ile iletişim kurarken ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, ayırımcılık yapan veya savunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde hukuka uygun olmayan faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Hizmet Sağlayıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

 14. Hizmet Sağlayıcılar bir başkasının işi, ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

 15. “Banausta.com” web uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanı sıra, nihai güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla Hizmet Sağlayıcının da kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Hizmet Sağlayıcı “Banausta.com” web uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 16. İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları içerisinde yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Hizmet Sağlayıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, “Banausta.comu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca; işbu ihlalin hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, “Banausta.com”un Hizmet Sağlayıcıya karşı, Hizmet Sağlayıcılık Koşullarına uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 17. “Banausta.com, Web uygulamasında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Hizmet Sağlayıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri silme hakkını saklı tutmaktadır. “Banausta.com” bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. “Banausta.com” ’un Hizmet Sağlayıcılardan talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltme istekleri Hizmet Sağlayıcı tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, gerekli görüldüğü takdirde, “Banausta.com” tarafından da doğrudan yapılabilir. “Banausta.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Hizmet Sağlayıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Hizmet Sağlayıcıya aittir. “Banausta.com” dilediği zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Hizmet Sağlayıcıdan Hizmet Sağlayıcılık bilgilerinin doğrulanması için birtakım ek bilgi ve evrak isteme hak ve yetkisine sahiptir. Hizmet Sağlayıcı işbu bilgi ve evrakları derhal “Banausta.com”a sunmakla yükümlüdür. Aksi halde, “Banausta.com” işbu evrakların sunulma anına kadar, Hizmet Sağlayıcının Hizmet Sağlayıcılığını askıya alma ve ilanını engelleme hak ve yetkisine sahiptir.

 18. İşlem kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Web uygulama içerisinde yalnızca “Banausta.com” tarafından, doğrudan “Banausta.com” kontrolünde olmayan birtakım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Site üzerinde linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında “Banausta.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 19. “Banausta.com”, Web uygulamasının işleyişine, genel kurallarına, Hizmet Sağlayıcılık koşullarına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri, talepleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu mesaj ve içeriği giren Hizmet Sağlayıcının Hizmet Sağlayıcılığına herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Hizmet Sağlayıcı, Web uygulamasının işleyişine, genel kurallarına, Hizmet Sağlayıcılık koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve Hizmet Sağlayıcılığının herhangi bir ihbar yapmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda bulunmayacağını, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 20. “Banausta.com”, Web uygulamasında, Hizmet Sağlayıcıların işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları içerisinde tanımlı olan işlerinde, işlemlerinde ve hizmetlerinde gerekli gördüğü takdirde ve dilediği zaman değişiklikler yapabilir. İlgili Hizmet Sağlayıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Banausta.com” tarafından ilgili internet sayfasından Hizmet Sağlayıcılara duyurulur.

 21. “Banausta.com” hizmet koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu konuda, Hizmet Sağlayıcılara bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Hizmet Sağlayıcılar de değişiklikler sonrası yeni şart ve koşullar ile hizmetlerden faydalanacaktır.

 22. “Banausta.com” sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilecektir. Hizmet Sağlayıcılar, Web uygulamasının Hizmet Sağlayıcılığıma ilişkin olarak “Banausta.com”dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 23. “Banausta.com” sistemini kullanarak bir araya gelen Hizmet Sağlayıcılar ve kullanıcılar, hizmet alma süreci ve sonrasında Banausta.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda ortaya çıkabilecek, her türlü durumlardan kendilerini sorumlu olduğunu kabul ederler.

 24. " Banausta.com ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Hizmet Sağlayıcılarının “Web Uygulaması” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

 25. " Banausta.com ", Hizmet Sağlayıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " Banausta.com " aynı zamanda; Hizmet Sağlayıcının IP adresi, “Web Uygulamasının hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.” Banausta.com” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için iş birliği içinde olduğu firmalara Hizmet Sağlayıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Hizmet Sağlayıcı bilgileri işlenebilir.

 26. Banausta.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını sahiptir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, reklamlarının Banausta.com yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir.

 27. “Banausta.com”, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “Banausta.com Web uygulamasını kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Banausta.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Banausta.com” tarafından izin verilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " Banausta.com’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 28. "Web Uygulaması"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik metoduyla veya farklı herhangi bir metotla API protokollerinin kırılmaya çalışılması, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması "Web Uygulamasını iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Web Uygulamasına erişim sağlanmaya çalışılması, Web Uygulaması üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği veri taraması vb. yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar Banausta.com takdirine bağlı olarak engellenecektir. "Web Uygulamasındaki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " Banausta.com "un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Banausta.com”, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 29. “Web Uygulamasında verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Banausta.com”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcılar” ( Ziyaretçiler, Üyeler, Hizmet Sağlayıcılar) kabul ve taahhüt etmektedir.

 30. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamaz

E. HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİNİN GİZLENMESİ

Banausta.com web uygulamasında, Hizmet sağlayıcının, vermiş olduğu ilanda görünen bilgilerinin dışında kalan doğrulama amacıyla yine kendisi tarafından verilen diğer bilgiler Kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

F. FİKRİ MÜLKİYET HESABI

a. “Banausta.com” web uygulamasının; tasarım, metin, resim, alan adı, grafik, ses, ikon, logo, imge, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan sistem, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve HTML kaynak kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları yani “Banausta.com” ’un telif haklarına tabi çalışmaları, “İstanbul Online Tekstil Ticaret Anonim Şirketi” ne aitdir. Hizmet Sağlayıcılar; hizmetleri, “Banausta.com” bilgilerini ve “Banausta.com” ’un telif haklarına tabi çalışmalarını satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz veya başkasının bu hizmetlere erişmesine ya da kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı “Banausta.com” ’dan talep edilen tazminat miktarını, “Banausta.com” ’un işbu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere zarara sebebiyet veren ilgili Hizmet Sağlayıcılar karşılamakla yükümlü olacaktır. Hizmet Sağlayıcılar “Banausta.com” ’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını veya hazırlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. “Banausta.com” un, “Banausta.com’un hizmetlerine”, “Banausta.com’un bilgilerine”, “Banausta.com’un Telif Haklarına tabi çalışmalarına”, “Banausta.com’un ticari markalarına”, Banausta.com’un ticari görünümüne” veya Web uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığına, ayni ve şahsi hakkına, ticari bilgisine ve know-how’ı da yönelik tüm hakları saklıdır.

c. “Banausta.com”un Web uygulamasının tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım “Banausta.com” un mülkiyetinde olup, bu yazılıma ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlar uyarınca korunmaktadır. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması, kullanılması, iktisap edilmesi ve değiştirilmesi ile kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulması kesinlikle yasaktır.

d. “Banausta.com”a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları “Banausta.com”a aittir. “Banausta.com” söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlayabilir. “Banausta.com”; Hizmet Sağlayıcılık şartları, gizlilik prensipleri ve yürürlükteki mevzuatlara bağlı kalmak kaydıyla, Hizmet Sağlayıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

G. DİĞER HÜKÜMLER

1. Kişisel Verilerin Korunması
Banausta.com, kişisel verilerinizin korunmasına birinci derecede önem vermektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

2. Değişiklikler
“Banausta.com” hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik gereklilikler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarını kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. “Banausta.com”, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Hizmet Sağlayıcılık şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web uygulamasın da yayınlayacaktır. İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Banausta.com” işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Web uygulamanın “Banausta.com” un iradesi dışında, kusuru olmaksızın üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, meydana gelecek tüm olumsuzluklarda “Banausta.com” hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, “Banausta.com” için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Banausta.com” dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, isyan, halk ayaklanması, savaş, grev ve lokavt, doğal afet, salgın hastalık, kaza, sabotaj, patlama, terör saldırısı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, “Banausta.com” ’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web uygulamaya veya sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, “Banausta.com” un makul kontrolü haricinde gelişen ve “Banausta.com” un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4. Uygulanacak Hukuk
İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarından dolayı doğan ve doğabilecek her türlü ihtilafta “İstanbul Anadolu Yakası Kartal Adliyesi Mahkemeleri” ve “İcra Daireleri” yetkilidir.

5. Delil Sözleşmesi
Hizmet Sağlayıcı, işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda “Banausta.com”un kendi veri tabanında, sunucularında tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında “Delil Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Sona Erme
İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları; Hizmet Sağlayıcının, Hizmet Sağlayıcılığını iptal etmesine veya Hizmet Sağlayıcılık Koşulları içerisinde düzenlenen özel haller kapsamında “Banausta.com” tarafından Hizmet Sağlayıcılığının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. “Banausta.com” işbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları’nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya Hizmet Sağlayıcının, sunulan Hizmetler’i kötüye kullandığına ilişkin şüphesi olması halinde Hizmet Sağlayıcının, hizmet Sağlayıcılığını iptal edebilecektir.

7. Yürürlük
Hizmet sağlayıcı, burada açıklanan Hizmet Sağlayıcılık Koşulları’ndan herhangi birini kabul etmiyorsa, banausta.com web uygulamasına, Hizmet sağlayıcılık başvurusu yapmamalıdır. Hizmet sağlayıcının, Hizmet Sağlayıcılık başvurusu yapması, Hizmet Sağlayıcılık Koşulları’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu Hizmet Sağlayıcılık Koşulları Hizmet sağlayıcının kaydını tamamlaması anında yürürlüğe girmiştir.

8. Hizmet Sağlayıcı İlan Sorumluluğu
Hizmet sağlayıcılar yerine getirdiği görevlerle veya açtıkları ilanlarla ilgili olarak gerekli lisans ve belgelere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.