Banausta.com Kullanıcı, Üye, Hizmet Sağlayıcı Çalışan Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

İstanbul Online Tekstil Tic. A.Ş. (“banausta.com” veya “Şirket”) olarak, siz kullanıcılarımız ve hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”), yönetmelikleri, mevzuatına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlemekte ve korumaktayız. Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket tarafından yönetilen www.banausta.com web uygulaması aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na göz atabilirsiniz.

Banausta.com Hangi Verilerinizi İşler?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik BilgileriAdı Soyadı
Hesap BilgileriMüşteri Numarası (ID)
İletişim BilgileriBanausta.com hesabınıza kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, adres
Profil FotoğrafıBanausta.com hesabınıza yüklediğiniz profil fotoğrafı
Ödeme BilgileriÖdemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler
Müşteri İşlem Bilgileriİnternet Sitesi kullanım bilgileri, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıkları, reklam ID, fatura bilgileri, talep/şikâyet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileri
Görsel KayıtlarHizmet sağlayıcılara ait işyeri, personel, iş deneyimleri ile ilgili görseller
LokasyonTarayıcı ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde İnternet Sitesi tarafından otomatik olarak elde edilen veya sizin tarafınızdan manuel olarak eklenebilen, bulunduğunuz konum verisi
İşlem Güvenliği BilgileriCihaz türü, modeli, işletim sistemi ve sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, giriş yapma yöntemleri
Hukuki İşlem BilgileriAdli ve idari makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, inceleme, dava, icra dosya içerikleri


Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Banausta.com herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı istemeyiz. Banausta.com ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

Banausta.com Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

Banausta.com web uygulamamızda hangi Kişisel verilerin hangi amaçlar ile toplandığı aşağıda özetlenmiştir.

Üye Olan Kullanıcılar

Kişisel VerilerAçıklamalar
 1. Ad-soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, açık adres
 2. Favori listeleri, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarına dair kişisel veriler
 3. Yorum ve puanlama bilgisi
 1. Kullanıcıların üye olması, üyelik girişi yapmaları
 2. İş yaptırdıkları hizmet verenler hakkında yorum yapmaları ve puan vermeleri durumlarında kullanılması.
 3. Favori listelerinin oluşturulması.


Üye Olmayan Kullanıcılar

Kişisel VerilerAçıklamalar
 1. Görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, hedef tamamlama sayısı ve tarayıcı üzerinden izin verilmişse konum bilgisi.
 1. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi


Şirket Çalışanları

Kişisel VerilerAçıklamalar
 1. Ad-soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, ücret ve yan haklara ilişkin bilgiler, sigorta bilgileri, adres bilgileri
 1. Şirketin; çalışanları ile iş sözleşmesi imzalaması, çalışan ücret ve yan haklarının ödenmesi, iş kanunları mevzuatı gereği saklanması zorunlu olan kişisel verilerin muhafaza edilmesi.


Hizmet Sağlayıcılar

Kişisel Veriler ve Hizmet Verme AdaylarıAçıklamalar
 1. Şirket unvanı, tabela adı, Ad-soyadı, sabit ve mobil telefon numaraları, e-posta adresi, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, vergi ili. Web sitesi adresi, oda kaydı, işyeri adresi, uzmanlık alanları, çalışma saatleri, konum bilgileri, ustalık belgeleri, işyeri fotoğrafları.
 2. Personelin ve işyeri sahibinin ad soyadı, mobil telefon, görevi, T.C. kimlik numarası, profil fotoğrafı, yapılan yorumlar ve puanlamalar
 1. Hizmet vermek isteyen veya hizmet vermek üzere seçilen firmaların gerekli bilgilerinin alınması ve Banausta.com sistemlerine kaydedilmesi. Hizmet veren isteyen adaylarının Banausta.com politikalarına uygunluğunun incelenmesi ve hizmet veren süreçlerinin yürütülmesi. Hizmet vermek üzere seçilen firmaların tanıtım bilgilerinin banausta.com web uygulamamızda kullanıcılara gösterilmesi, doğrulama bilgilerinin şirket tarafından muhafaza edilmesi işlemlerinde kullanılması.


İnternet Sitesi üzerinden, işyerinizi ziyaret eden Banausta.com personeli ile yüz yüze yaptığınız görüşmelerde aktardığınız ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişim kurmanız halinde e-posta üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz yukarıda açıklanan kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işlemede dayandığımız hukuki sebepler aşağıda verilmiştir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 2. Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler)
 3. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (Hesap Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması)
 4. Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (Banausta.com’un Web uygulaması ile ile ilgili faaliyetlerinde dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplaması)
 5. Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması
 7. Açık rızanızın bulunması


Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel VerilerinizAktarımın AmacıAlıcı GrubuDayanılan Hukuki Sebepler
Hizmet verenlere ait: Şirket unvanı, tabela adı, Ad-soyadı, sabit ve mobil telefon numaraları, e-posta adresi. Web sitesi adresi, oda kaydı, işyeri adresi, uzmanlık alanları, çalışma saatleri, konum bilgileri, ustalık belgeleri, işyeri fotoğrafları. Personelin ve işyeri sahibinin adı soyadı, mobil telefon, görevi, profil fotoğrafı, yapılan yorumlar ve puanlamalarKullanıcıların aradıkları usta seçimi ile ilgili bilgiler olup uygulamada yayınlanmaktadır.Tüm kullanıcılarKişisel veri işlemenin, Banausta.com ile aranızdaki sözleşmenin veya iş tanımının kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, Profil Fotoğrafı, İletişim Bilgileri, ilgili kişi İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Lokasyon, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, hizmet sağlayıcılardan alınan kişisel bilgiler ve yapılan yorumlar ve puanlamalar, şirket çalışan kişisel verileriBanausta.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi.Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş Ortakları & TedarikçilerKişisel veri işlemenin, Banausta.com ile aranızdaki sözleşmenin veya iş tanımının kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c) Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Kimlik Bilgileri, Hesap Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri ve Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Talep Edilebilecek Diğer Kişisel verilerinizHukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarKişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a) Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@banausta.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Banausta.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Banausta.com’un işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Güncelleme tarihi: Mayıs 2023